Välkommen till Månsas privata lekskola!


Månsas privata lekskola är grundad 1955. På 1990-talet grundades föreningen Pro Lekis r.f. som upprätthåller Lekskolan. Lekskolan finns i samma byggnad som Månsas lågstadieskola, där vi har trygga, hemtrevliga utrymmen. Vi vill att varje barn i lugn och ro får växa upp till just den hon eller han är. Vår verksamhet är mångsidig och utgår från barnet själv. Vi går på teater, till skogen, bakar, vi sjunger, läser sagor, jumpar och skapar. Vi tar emot barn från två års ålder. Högst har vi 14 barn i gruppen.

Pro Lekis r.f. har anställt tre personer som ansvarar för arbetet med barnen i lekskolan. Utöver barnträdgårdsläraren som är lekskolans föreståndare och verksamhetsledare har vi en barnskötare och en kokerska. Även kokerskan hjälper till i arbetet med barnen

När ditt barn går i Månsas lekskola hör du som förälder automatiskt till föreningen. Det är även föräldrarna som bildar Pro Lekis-föreningens styrelse och på så sätt har möjlighet att engagera sig i Lekis verksamhet.

Öppethållning och dagsrytm


Picture-Taker-BfkIEq
Månsas Lekis följer skolornas arbetstider. Vi öppnar i mitten av augusti och avslutar verksamheten i början av juni. Lekis öppnar kl. 8.00 och stänger kl. 14.00. I Lekis följer vi alltid samma dagsrytm, för att inge trygghet hos barnen. Vi börjar dagen med lek ute på gården, äter mellanmål, fortsätter med en fri pyssel- och lekstund, sjunger tillsammans, äter lunch, samlas till en sagostund och avslutar dagen ute på gården.